Tin tức

PHƯƠNG PHÁP HÀN GMAW

Ngày đăng: 12/10/2022

1.Kỹ thuật hàn MIG-MAG
-Hàn MIG-MAG thuộc nhóm GMAW là phương pháp hàn sử dụng nguồn nhiệt từ hồ quang cháy giữa dây điện cực rắn cấp liên tục nhờ một bộ cấp dây tốc độ không đổi.Trong hàn MIG vũng cháy hình thành được bảo vệ bằng dòng khí trơ; còn hàn MAG dùng dòng khí hoạt hóa. Phương pháp này còn gọi là hàn bán tự động nhưng đó vẫn chưa phải là tên gọi đúng. Trong công nghiệp khi hàn với khí bảo vệ là CO2, hàn MAG còn được gọi là hàn dây hoặc hàn CO2.
-Phụ kiện quan trọng nhất là bộ súng hàn có chức năng cấp dòng điện hàn cho dây hàn thông qua ống tiếp xúc, khí bảo vệ qua mỏ phun và hệ thống giải nhiệt cho súng hàn khí quá nhiệt.
-Một phụ kiện khác cũng quan trọng không kém là bộ cấp dây hàn hoạt động ổn định với các giá trị được xác lập trước. Tùy loại dây hàn có thể dùng bộ cấp dây hàn hai con lăn hoặc 4 con lăn. Bộ cấp dây có thể rời hoặc được lắp sẵn vào nguồn điện hàn. Bộ cấp dây có chức năng duy trì quá trình cháy tự động của hồ quang sau khi mồi.
-Để giảm văng tóe và ổn định hồ quang khi hàn CO2 thường lắp thêm các cuộn kháng nhằm kiểm soát tốc độ và dòng ngắn mạch. 


Hỗ trợ trực tuyến0986 323 996